Ajuts rehabilitació

Oberta convocatòria 2013 per a la concessió d´ajuts a la rehabilitació específiques per a la ciutat de Barcelona.
“La Junta General del Consorci de l’Habitatge de Barcelona en sessió celebrada el dia 17 de desembre de 2009 va aprovar les Bases Reguladores d’ajuts a la rehabilitació específiques per a la ciutat de Barcelona.
Les Bases Reguladores sorgeixen com a resposta a l’anterior situació que es presentava massa complexa, amb diferents administracions actuant en un mateix territori, amb diferents normatives i criteris per atorgar els ajuts i diferents llocs on tramitar-los. Es així que el Consorci ha donat un pas endavant implantant un nou model més senzill i amb importants avantatges per als ciutadans.
S’ha obert la convocatòria de l’any 2013 per a la concessió d’ajuts a la ciutat de Barcelona. En aquest enllaç trobareu les especificacions tècniques (Annex 4).
Per a més informació consulteu l’Oficina de l’Habitatge del seu districte”
Informació extreta:
www.bcn.cat